Sosyal Facebook Twitter Google+ Digg

Barbie Zorunlu Temizlik

Oyuncini.com taraf?ndan haz?rlanan yeni Türkçe seslendirmeli oyun ile kar??n?zday?z. Tamamen Türkçe olarak haz?rlanan oyun, Türkçe seslendirmelerinde olmas? ile size farkl? bir oyun deneyimi ya?atacakt?r. Barbie bu oyunumuzda, annesi ile birlikte ev temizli?ine ba?lam??t?r. Fakat güzel k?z?m?z temizlik yapmay? hiç sevmemektedir. Bunun için annesine yakalanmadan sizinle birlikte e?lenceli vakit geçirmek istemektedir. Siz sevdi?iniz karakter Barbie ile, e?lenceli bir gün geçirmeye ne dersiniz? Cevab?n?z evet ise bu oyun tam size göre. Özellikle k?z çocuklar?n?n fazlas? ile gösterece?ini dü?ündü?ümüz oyunda, farkl? bir oyun deneyimi ya?ayacaks?n?z. E?lenceli oyuna ba?lad???n?zda sa? k?s?ma 7 seçenek gelecektir. 7 seçenekte farkl? bir macera ve e?lence ya?ayacaks?n?z. Fakat bunlar?n tamam?n? Barbienin annesine yakalanmadan gerçekle?tireceksiniz. ?lk önce Barbie ile birlikte e?lenceli bir tetris oyunu oynayacaks?n?z. Oyunu oynarken Barbienin annesi gelmesi halinde, kapat seçene?ine t?klamal? ve temizlik yapmal?s?n?z. Ard?ndan 2. seçene?e geçeceksiniz. 2. seçenekte güzel k?z?n köpe?ini y?kayacaks?n?z. Bunun için h?zl? olmal? ve annesi gelmeden önce köpe?i temizlemelisiniz. Daha sonra Barbieye makyaj yap?yor ve t?rnaklar?n? istedi?iniz gibi boyuyorsunuz. 2 etab? da ba?ar?l? bir ?ekilde tamamlaman?z halinde, di?er 2 bölüme geçiyorsunuz. En son olarak Oyuncini.com sitesinin sevilen maskotu Cinboya mesaj atacaks?n?z. Mesaj? yazmak için h?zl? olmal? ve annesine yakalanmamal?s?n?z. 5 dakika süre içerisinde tüm etaplar?, annesine yakalanmadan tamamlaman?z halinde oyun ba?ar?l? bir ?ekilde sonlanacakt?r. Oyunun sonunda isterseniz isminizi yazarak, skor kayd? yapabilirsiniz. E?lenceli ve renkli Barbie zorunlu temizlik oyununa, giri? yapabilmek için yüklenmesinin ard?ndan oyna seçene?ine t?klaman?z gerekiyor. Türkçe seslendirmelerin bulundu?u oyunda, farkl? bir oyun deneyimi sizi bekliyor. ?yi e?lenceler dileriz.

YORUM EKLE

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!!!
BENZER OYUNLAR